Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Có 5 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách Khen thưởng học sinh Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-khen-thuong-1-1-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 2: ds-khen-thuong-1-2-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 3: ds-khen-thuong-1-3-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 4: ds-khen-thuong-2-1-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 5: ds-khen-thuong-2-2-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 6: ds-khen-thuong-2-3-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 7: ds-khen-thuong-3-1-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 8: ds-khen-thuong-3-2-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 9: ds-khen-thuong-3-3-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 10: ds-khen-thuong-4-1-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 11: ds-khen-thuong-4-2-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 12: ds-khen-thuong-4-3-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 13: ds-khen-thuong-5-1-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 14: ds-khen-thuong-5-2-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 15: ds-khen-thuong-5-3-nh-20-21_2952021124647.pdf
File thứ 16: ds-khen-thuong-phong-trao-20-21_2952021124647.pdf
 Thi đuaadmin29-05-2021
2 Kết quả lớp Bồi dưỡng chức danh nghề ngiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học hạng 3
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kqcdnnhang3tieuhoc84201915_9420190.pdf
 Thi đuaNguyễn Thanh09-04-2019
3 Danh sách học sinh khối tiểu học đạt huy chương giải thể thao học sinh quận tân bình năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dshsdathuychuongtthsqtb18198420191184201915_84201923.xlsx
File thứ 2: tieuhoc-dshsdathuychuongtthsqtb18198420191184201915_84201923.rar
 Thi đuaNguyễn Thanh08-04-2019
4 Kết quả cuộc thi toefl primary vòng 2 (tiếng anh tiểu học)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: toeflprimarychallenge-result-v2-pgd-tan-binh-87343201916_5320198.xlsx
 Thi đuaNguyễn Thanh05-03-2019
5 Kế hoạch thi đua năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cacmaudangkythidua179201814199201814_249201821.xlsx
File thứ 2: khthidua1819179201814199201814_249201821.pdf
 Thi đuaNguyễn Thanh24-09-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích