Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 5/3/2019
Lượt đọc: 73

Kết quả cuộc thi toefl primary vòng 2 (tiếng anh tiểu học)

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: toeflprimarychallenge-result-v2-pgd-tan-binh-87343201916_5320198.xlsx
Nội dung:
319 NGUYEN PHUC DUY 8 10 2010 M 0973782990 3/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004310 107 107 214  
320 NGUYEN HA THANH 3 9 2010 F 0918019194 3/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004313 105 105 210  
321 DINH HOANG BAO TRAN 7 4 2010 F 0903090497 3/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004319 100 100 200  
322 PHAM HOANG THAO NHI 20 9 2010 F 0902752465 3/3 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004323 107 105 212  
323 NGUYEN PHUC NGUYEN 6 5 2009 M 0902865334 4/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004326 109 107 216  
324 NGUYEN TRAN NHAN 14 2 2009 M 0902402902 4/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004328 106 106 212  
325 HUYNH THANH DUY 25 6 2009 M 0986977665 4/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004329 100 105 205  
326 BUI NGUYEN KHANH AN 28 7 2009 F 0903671100 4/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004330 107 107 214  
327 TRAN NGOC NGAN 27 9 2009 F 0909942688 4/1 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004332 106 104 210  
328 HA THANH TRUC 16 10 2008 F 0707419454 5/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004351 106 105 211  
329 TRAN KHANH VAN 27 4 2008 M 0903323329 5/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004353 110 110 220  
330 NGUYEN DUY TIEN 15 1 2008 M 0989350061 5/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004354 114 113 227  
331 NGUYEN LUONG CHAN 11 4 2008 M 0913110625 5/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004355 109 107 216  
332 DUONG THUY THANH TRUC 19 5 2008 F 0909323204 5/2 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004357 110 107 217  
333 NGUYEN NINH TRIEU NGUYEN 9 11 2008 M 0903014680 5/3 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004360 106 108 214  
334 VO CAO CAT TUONG 9 7 2008 F 0935183535 5/3 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004361 107 105 212  
335 VO LAM GIA HY 28 8 2008 M 0903778199 5/3 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004366 113 114 227  
336 NGUYEN HONG NGOC 18 3 2008 F 0909336916 5/3 70-TH CHI LĂNG-QUẬN TÂN BÌNH   88004367 106 104 210  

88