Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Tài nguyênNguyễn Thanh23-10-2019
2 Mẫu đơn học lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
3 Tâm lý học đường cấp tiểu học năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
4 Tổ chức hoạt động giáo dục tập thể và hoạt động gdngll theo định hướng phát triển năng lực ở trường tiểu học

(Tải File đính kèm)

 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
5 Chuyên đề khai thác 5 bước dạy của phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn tnxh, khoa học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Tài nguyênNguyễn Thanh03-02-2019
6 Chuyên đề "Nếp nghĩ phát triển trong hoạt động trải nghiệm dạy - học"

(Tải File đính kèm)

 Tài nguyênNguyễn Thanh16-11-2018
7 Chuyên đề "một số giải pháp dạy học lịch sử địa phương, địa lý địa phương cấp tiểu học"

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Tài nguyênNguyễn Thanh03-11-2018
8 Chuyên đề tập huấn phương pháp giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Tài nguyênNguyễn Thanh14-10-2018
9 Chuyên đề dạy học toán theo hướng phát triển năng lực

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Tài nguyênNguyễn Thanh03-10-2018
10 4 Modun bồi dưỡng thường xuyên (TH14, TH15, TH16, TH19)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Tài nguyênNguyễn Thanh24-09-2018