Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2019-_chuyendetoan139_2310201915.pptx
File thứ 2: hec-ta_2310201915.doc
 Tài nguyênNguyễn Thanh23-10-2019
2 Mẫu đơn học lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: maudangkyduhoc14320197_163201923.doc
File thứ 2: tbaovvhoccaclopboiduongnam201914320197_163201923.doc
 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
3 Tâm lý học đường cấp tiểu học năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tam_ly_hoc_duong_163201922.pptx
 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
4 Tổ chức hoạt động giáo dục tập thể và hoạt động gdngll theo định hướng phát triển năng lực ở trường tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: to_chuc_hoat_dong_163201922.doc
 Tài nguyênNguyễn Thanh16-03-2019
5 Chuyên đề khai thác 5 bước dạy của phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn tnxh, khoa học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cay_hoa_autosaved_32201921.pptx
File thứ 2: khai_thac_5_buoc_btnb_32201921.ppt
 Tài nguyênNguyễn Thanh03-02-2019
6 Chuyên đề "Nếp nghĩ phát triển trong hoạt động trải nghiệm dạy - học"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hoat_dong_trai_nghiem_161120185.pptx
 Tài nguyênNguyễn Thanh16-11-2018
7 Chuyên đề "một số giải pháp dạy học lịch sử địa phương, địa lý địa phương cấp tiểu học"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chuyen_de_ls_dl_dp_ha_da_chinh_bao_cao_311201815.rar
File thứ 2: lop_1_311201815.rar
File thứ 3: lop_2_311201815.rar
File thứ 4: lop_3_311201815.rar
File thứ 5: lop_4_311201815.rar
File thứ 6: video_311201815.rar
File thứ 7: lop_5_311201815.rar
 Tài nguyênNguyễn Thanh03-11-2018
8 Chuyên đề tập huấn phương pháp giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1_thong_tu_01_ve_1_qpan_-_chuyen_de_1210_151020180.pptx
File thứ 2: 2_gadt_qpan_lop_5_-_dia_li_vn_dat_nuoc_ta_151020180.pptx
File thứ 3: 3_gadt_qpan_lop_4_-_dao_duc_l4_151020180.pptx
File thứ 4: 4_gadt_qpan_lop_3_-_khoa_hoc_151020180.ppt
File thứ 5: 7_thuc_hanh_va_chi_dao_151020180.pptx
File thứ 6: gadt_qpan_lop_1_-_hoc_van_uyet_151020180.rar
File thứ 7: gadt_qpan_lop_2_-_tlv_song_bien_151020180.rar
 Tài nguyênNguyễn Thanh14-10-2018
9 Chuyên đề dạy học toán theo hướng phát triển năng lực
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_tham_luan_toan_nang_luc_310201823.rar
File thứ 2: chuyen_de_toan_310201823.rar
File thứ 3: toan_-_on_tap_do_the_tich_dien_tich_moi_nhat_1_310201823.rar
 Tài nguyênNguyễn Thanh03-10-2018
10 4 Modun bồi dưỡng thường xuyên (TH14, TH15, TH16, TH19)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th_14_249201821.pdf
File thứ 2: th_15_249201821.pdf
File thứ 3: th_16_249201821.pdf
File thứ 4: th_19_249201821.pdf
 Tài nguyênNguyễn Thanh24-09-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích