Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối năm Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

71/KH-CLKế hoạchadmin26-04-2021
2 Phương hướng chiến lược phát triển trường tiểu học Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025

(Tải File đính kèm)

70/KH-CLKế hoạchadmin26-04-2021
3 Kê hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy An toàn giao thông. Năm học: 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạchadmin09-03-2021
4 Kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3. Năm học: 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạchadmin09-03-2021
5 Kế hoạch giảng dạy môn mĩ thuật - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Kế hoạchadmin18-02-2021
6 Kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
7 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối bốn - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
8 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối hai - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
9 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối năm - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
10 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối ba - tuần 22

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
11 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối một - tuần 22, 23

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạchadmin17-02-2021
12 Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
13 Văn bản hướng dẫn số 3863, số 1900 và số 114 về hướng dẫn kiểm tra định kì cuối HKI năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
14 Thông tư 30; thông tư 22; thông tư 27 và Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá học sinh của Trường Tiểu học Chi Lăng.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
15 Kế hoạch năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạchNguyễn Thanh28-10-2020
12