Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối năm Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-to-chuc-kiem-tra-dinh-ki-cuoi-nam-nam-hoc-2020-2021_2642021161712.pdf
71/KH-CLKế hoạchadmin26-04-2021
2 Phương hướng chiến lược phát triển trường tiểu học Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phuong-huong-chien-luoc-phat-trien-truong-tieu-hoc-chi-lang-gd-2021-2025_2642021161441.pdf
70/KH-CLKế hoạchadmin26-04-2021
3 Kê hoạch tổ chức thực hiện giảng dạy An toàn giao thông. Năm học: 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan-1_932021221328.pdf
 Kế hoạchadmin09-03-2021
4 Kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3. Năm học: 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan_932021221132.pdf
 Kế hoạchadmin09-03-2021
5 Kế hoạch giảng dạy môn mĩ thuật - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tuan-22_212202123215.docx
File thứ 2: ke-hoach-tuan-23_212202123216.docx
File thứ 3: kh-day-hoc-truc-tuyen-20-21-mon-mi-thuat-tuan-22_212202123216.docx
File thứ 4: van-anhkh-day-hoc-truc-tuyen-20-21-mon-mi-thuat_212202123216.docx
 Kế hoạchadmin18-02-2021
6 Kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-bao-giang-tuan-22-23-2020-2021_1722021235246.pdf
File thứ 2: tuan-23lich-bao-giang-2020-2021_2122021222859.docx
 Kế hoạchadmin17-02-2021
7 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối bốn - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20-21-bao-giang-k4-cl-tuan-22_1722021221615.doc
File thứ 2: k4-t22-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_18220218105.docx
File thứ 3: k4-t23-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_18220218105.docx
File thứ 4: khoi-bon-bao-giang-tuan-22_182202185038.doc
File thứ 5: khoi-bon-bao-giang-tuan-23_182202185038.doc
 Kế hoạchadmin17-02-2021
8 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối hai - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1_172202122720.jpg
File thứ 2: z2335114595050d696cf35f8ece75821793045e1ee006b_182202182542.jpg
 Kế hoạchadmin17-02-2021
9 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối năm - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-bai-day-tuan-22_1722021174639.xlsx
File thứ 2: t-23-phuong-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_172202123553.docx
File thứ 3: t22-phuong-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_172202123553.docx
 Kế hoạchadmin17-02-2021
10 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối ba - tuần 22
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: k3-khgd-tuan-22-nh-2021_172202122938.docx
File thứ 2: khoi-3tuan-22kh-day-hoc-truc-tuyen-20-21_172202122938.docx
File thứ 3: khoi-3tuan-23kh-day-hoc-truc-tuyen-20-21_172202122938.docx
 Kế hoạchadmin17-02-2021
11 Kế hoạch giảng dạy các môn học khối một - tuần 22, 23
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khoi-1-ke-hoach-giang-day-tuan-22-23-nh-20-21_1722021235655.xlsx
File thứ 2: khoi-1-tuan-22-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_18220210019.docx
File thứ 3: khoi-1-tuan-23-ke-hoach-day-truc-tuyen-20-21-do-covid-19_18220210019.docx
 Kế hoạchadmin17-02-2021
12 Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so_73_1212202011.pdf
 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
13 Văn bản hướng dẫn số 3863, số 1900 và số 114 về hướng dẫn kiểm tra định kì cuối HKI năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so_114_1212202011.pdf
File thứ 2: so_1900_ve_huong_dan_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hki_1212202011.pdf
File thứ 3: so_3863_1212202011.pdf
 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
14 Thông tư 30; thông tư 22; thông tư 27 và Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá học sinh của Trường Tiểu học Chi Lăng.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_ban_hanh_quy_dinh_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_1212202011.pdf
File thứ 2: thong_tu_ban_hanh_quy_dinh_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_-_2020_1212202011.pdf
File thứ 3: thong_tu_sua_doi_bo_sung_mot_so_dieu_cua_quy_dinh_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_1212202011.pdf
File thứ 4: so_115_1212202011.pdf
 Kế hoạchNguyễn Thanh12-12-2020
15 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_nam_hoc_2020_-_2021_2810202021.pdf
 Kế hoạchNguyễn Thanh28-10-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích