Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.
Cập nhật : 11:22 Thứ hai, 8/3/2021
Lượt đọc: 19

Kế hoạch và danh mục lựa chọn SGK lớp 2 của trường Tiểu học Chi Lăng năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 5/3/2021
Ngày có hiệu lực: 5/3/2021
Người ký: Hà Thị Lương
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch và danh mục lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021 - 2022
File đính kèm:
File thứ 1: ke-hoach-lua-chon-sgk-nam-hoc-2021-2022_83202111301.pdf
File thứ 2: danh-muc-sgk-lop-2-do-truong-chi-lang-de-xuat-lua-chon-nh-21-22_83202111301.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86