Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2021 - 2022. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO. Chào Mừng Bạn Đến Với Website Trường Tiểu Học Chi Lăng Năm Học 2018 - 2019. ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - VƯƠN CAO.

Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân

Ngày sinh: 1/1/1979

Điện thoại cơ quan: 08.38659038

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hoài Thu
Nguyễn Thị Hoài Thu

Ngày sinh: 14/9/1970

Điện thoại cơ quan: 02838659038

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích